Photoshoot: Suravi

thirtyfour thirtyfour_2

 

Taken at Tonto Natural Bridge in Arizona.